Kære Idrætsråd og Idrætssamvirker

 

Danmarks Idrætsforbund vil gerne invitere alle idrætsråd og idrætssamvirker med til DIF18 konferencen fredag den 4. maj 2018 i Idrættens Hus i Brøndby.

 

DIF18 konferencen.jpg Temaet for konferencen tager udgangspunkt i FN´s verdensmål, hvor idrætten stiller sig selv det spørgsmål: Hvordan spiller idrætten sammen med FN´s verdensmål?

 

På DIF18 bevæger vi os helt op i den internationale helikopter, når vi belyser idrættens rolle i forhold til verdensmålene. Men vi lander også solidt i vores lokale foreningsliv, når vi kobler nogle af de ambitiøse verdensmål sammen med dagens virkelighed ude i idrætsdanmark.

Vi mener selv at idrætten har en rolle på forskellige parametre og har mulighederne for at spille konstruktivt ind i forhold til FN´s verdensmål. Læs mere her..

Forsidebillede Rudersdal Idrætsråd

Gratis deltagelse i idrætskurser i Region Hovedstaden
Læs mere..
Nyhedsarkiv 2007-2018
Du kan altid holde dig ajour omkring idrætsrådets virke via nyhedsarkivet. 
» Læs mere..
 
Rudersdal Idrætsråd er på Facebook Rudersdal Idrætsråd

NYHEDER RUDERSDAL IDRÆTSRÅD
Kontingentopkrævning Rudersdal Idrætsråd 2018
Læs mere..
Rudersdal Idrætsråd
Budget 2018
Hent budget her..
Rudersdal Idrætsråd
Resultatopgørelse 2017
Hent resultatopgørelsen her..
Uddeling af donationer fra Søndervangshallens fondsmidler 2018.
Birkerød Basketballklub, Holte Volley, Birkerød Håndbold Klub, Sigma Swim, Skjold Birkerød Fodbold var de glade modtagere af donationer
fra Søndervangshallens fond.
Læs mere..
Bestyrelsens årsberetning for 2017 for Rudersdal Idrætsråd.
Bestyrelsens arbejde i det forgangne år har på mange områder været identisk med foregående års indsats. Vi har fortsat vores indsats med at varetage idrættens interesser samt at give en idrætsfaglig vinkel på de beslutninger, der træffes. Læs mere..

Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd mandag den 09. april 2018 kl. 19.00
 

Læs mere..