Forretningsorden for RI´s bestyrelse

 

1.       Der afholdes 9 bestyrelsesmøder, som regel den sidste torsdag i måneden

2.       Der afholdes repræsentantskabsmøde i marts

3.       Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødedag

4.       Referat sendes ud senest en uge efter mødet

5.       Når referatet er godkendt lægges det ud på hjemmesiden

6.       Møderne starter sædvanligvis kl. 19.00. Hvis gæster deltager eller mødet afholdes i en af medlemsklubberne kan mødet starte kl. 18.00 (evt. med spisning)

7.       Kendte emner under meddelelser kan påføres dagsorden inden udsendelse. Sendes til formanden senset 8 dage før mødet.

8.       Bestyrelsens årsberetning skal behandles på det sidste møde før repræsentantskabsmødet

9.       Årsregnskabet og budgetet for det kommende år, skal behandles på januarmødet

10.   Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald over en længere periode, kan suppleanten indkaldes.