Forslag til nye regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørsanlæg 9. november 2009
Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg I forlængelse af Folkeoplysningsmødet den 20. oktober 2009 sendes hermed forslaget til nye regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørsanlæg til høring blandt medlemmerne. Se: » ændringsforslag her.. Se bilag: » &q... » http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=96


Foreningsplatformen 5. november 2009
Netværksmøde for inspiration, læring og kommunikation. Kære foreningsleder Folkeoplysningsudvalget og kommunens paraplyorganisationer for foreningslivet byder velkommen til 2. sæson af inspirations-seminarer for ledere og trænere i foreningsregi i Rudersdal Kommune. High Performance Institute introducerer foredraget, som skal inspirere foreningsledere- og tr...
» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=95