Hædring af mestre 2010 i Rudersdal Kommune 2. februar 2011
Rudersdal Kommune ønsker at hædre Idrætsudøvere for deres resultater i 2010 og har bedt Rudersdal Idrætsråd om at indsamle de nødvendige oplysninger fra Idrætsforeningerne i Kommunen. Det drejer sig om: Personer under 18 år , der har opnået et eller flere af følgende resultatet: - Landsdels- eller regionsmesterskaber, danmark...» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=124


Referat fraTemamøde med Rudersdal Idrætsråd den 20. januar 2011 1. februar 2011
Under overskriften ”Ny Folkeoplysningslov betydning for idrætsforeningerne” gav Kai Raun et spændende oplæg omkring den nye Folkeoplysningslov, som er e på trapperne. Se også: (bilag) - Oplæg fra Kai Brun - Oplæg temaaften Rudersda ldrætsråd Som mangeårig chef for Kulturområdet i Allerød Kommune og som deltager...
» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=123