RudersdalStafetten 2011 25. marts 2011
Tirsdag den 31. maj kl. 18.00 i Cathrinelystparken, Birkerød Deltag i 5 x 2,4 km, 3 x 5,2 km eller 5,2 individuelt Startgebyr 60 kr / deltager. Tilmelding via www.RudersdalStafetten.dk Inviter en god ven via Facebook, RudersdalStafetten Tilmelding på hjemmesiden fra 1.3.2011
» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=131


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 - 2011 25. marts 2011
Konstituering af bestyrelsen. Der var enighed om at konstituere bestyrelsen umiddelbart efter årsmøde 2011.
» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=130
Kontingentbetaling 2011 21. marts 2011
Til bestyrelsen for medlemsforening i Rudersdal Idrætsråd Birkerød, den 20. marts 2011 Kontingentopkrævning 2011 Rudersdal Idrætsråd På årsmødet 2011 er kontingentet fastsat til kr. 400,- for foreninger med under 100 medlemmer og til kr. 600,- for foreninger med over 100 medlemmer. Vi skal derfor bede om, at Jeres forening indbetaler konti...» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=80