Kursus: Konflikthåndtering for ledere 2. marts 2012
Som leder kan du være særligt udsat for konflikter, da det er dig, som har det overordnede ansvar. Du vil jævnligt være offer for andres projektioner, og det kræver både mod og god teknik, at kunne navigere i dette. Hvad er dit, og hvad er de andres, og hvad gør du med det? Dette er nogle af de ting, som vi vil tage udgangspunkt i på dette grundl...
» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=150