Indkaldelse af tilskudsregnskaber vedr. aktivitets- og lokaletilskud for 2015 26. februar 2016

Kære Forening, Indkaldelse af tilskudsregnskaber vedr. aktivitets- og lokaletilskud for 2015: Foreningen bedes indsende følgende: Tilskudsregnskab vedr. aktivitetstilskud for 2015 – hvis foreningen har modtaget et sådant Formular til brug herfor findes vedhæftet Tilskudsregnskab vedr. lokaletilskud for 2015 – hvis foreningen har modtaget et sådant Form...
» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=216