Kontingentbetaling 2018

Til bestyrelsen for medlemsforening i Rudersdal Idrætsråd

 
 
                                                                                                             Birkerød, den 23. marts 2018
Kontingentopkrævning 2018 Rudersdal Idrætsråd
 
På årsmødet 2018 er kontingentet fastsat til kr. 400,- for foreninger med under 100 medlemmer og til kr. 600,- for foreninger med over 100 medlemmer.
 
Vi skal derfor bede om, at Jeres forening indbetaler kontingentet til Rudersdal Idrætsråds konto
 
Danske Bank:   Reg. nr 1551 kontonr. 10 20 08 73
Husk at angive foreningens navn!
 

 Vi imødeser Jeres indbetaling senest den 01. juni  2018

Skulle du mod forventning IKKE have modtaget opkrævning pr. mail bedes du kontakte
kasserer, Erik Olsen, mail: bheolsen@gmail.com

 
 
Med venlig hilsen
Rudersdal Idrætsråd
 
 
Erik Olsen, kaserer & Lars Engelberth, formand