Kurser

Idrætsråd Region Hovedstaden

Hvert år tilbyder Idrætsråd Region Hovedstaden en lang række gratis kurser til idrætsledere, trænere, holdledere m.fl. Se hvilke tilbud, der er her i sæson 2019.

Rudersdal kommune

Er du træner, leder eller instruktør eller …? Ruderrsdal kommune tilbyder en lang række gratis kurser, hvor du kan få ny viden og inspiration. Der er tale om en bred vifte af kurser -lgie fra genoplivning med hjertestarter til flere forskellige kommunikationskurser.

Måske også et for dig

Kurser

Der er masser af gratis kurser gennem DGI, Idrætsråd Region Hovedstaden og Rudersdal kommune. De er for trænere, ledere, frivillige. Deltag og møde nogle fra andre foreninger, der sandsynligvis sidder med de samme udfordringer. Udbred – gerne det gode budskab til de andre i din forening.